Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Poprawa dostępu do bazy dydaktycznej na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 
Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, 
Działanie 8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych.  
 
Projekt:

„POPRAWA DOSTĘPU DO BAZY DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE” PROJEKT NR 23/09-WND-RPLU.08.01.00-06-008/09

Wartość całkowita projektu: 19 735 380,00 PLN
Kwota dotacji z UE: 14 801 535,00 PLN
 
Projekt dotyczy wykonania prac remontowych budynku przy ul. St. Staszica 4-6 dla potrzeb Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz wyposażenia obiektu w sprzęt naukowo-dydaktyczny i pomocniczy.
 
W wyniku remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. St. Staszica 4-6 powstaną nowe sale dydaktyczne i pracownie, uzbrojone w infrastrukturę IT i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Ze względu na szczególny charakter remontowanego budynku, który położony jest w obrębie zespołu urbanistycznego Śródmieścia Lublina i objęty jest ochroną konserwatorską wybór rozwiązań technologicznych i technicznych jest ograniczony i dostosowany do wymogów uzgodnionych z Konserwatorem Zabytków. Prace remontowo-adaptacyjne budynku odbywać się będą zgodnie z tradycyjną technologią, opartą na zastosowaniu materiałów przypominających stan historyczny (ściany ceglane, tradycyjne tynki elewacyjne, drewniana konstrukcja więźby dachowej). Prace remontowe i adaptacyjne 4 kondygnacyjnego budynku wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi będą obejmowały m.in.:
 1. Prace rozbiórkowe – ścianek, otworów drzwiowych i instalacyjnych, części dachu, fragmentu stropów.
 2. Wybudowanie węzłów sanitarnych dostosowanych do obowiązujących przepisów i potrzeb użytkowników.
 3. Przebudowę klatki schodowej i dobudowę wiatrołapu przed wejściem głównym.
 4. Generalny remont wszystkich pomieszczeń (po wykonaniu prac wyburzeniowych i murowych) w zakresie wymiany posadzek, okładzin ściennych, malowania.
 5. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (sanitariaty, podjazdy, dźwig osobowy).
 6. Roboty budowlane zewnętrzne poprawiające efektywność energetyczną budynku (wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i remont dachu nad skrzydłem wschodnim budynku) i kolorystyki elewacji budynku.
 7. Wymianę instalacji wod-kan, ciepłej wody użytkowej, ppoż – hydrantowej, c.o., gazowej, elektrycznej (w tym instalacji elektrycznych specjalistycznych: teleinformatycznych, nagłośnieniowych, multimedialnych, sygnalizacji pożaru i oddymiana klatek schodowych, sygnalizacji włamania i napadu), przyzywowej, telewizji przemysłowej terenu przyległego, kontroli dostępu.
 8. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno–nawiewnej wybranych pomieszczeń, odprowadzenia skroplin oraz instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.
 9. Wykonanie instalacji solarnej (ciepłej wody w op. o odnawialne źródła energii w postaci kolektorów słonecznych płaskich).
 10. Zamontowanie okien oddymiających w klatkach schodowych i drzwi p.poż z korytarzy na klatkę, zamontowanie drzwi dymoszczelnych w korytarzach, obudowie klatki schodowej na parterze.
 11. Prace montażowe związane z zainstalowaniem w budynku infrastruktury IT.
 12. Prace wykończeniowe i porządkowe.
Końcowym etapem realizacji projektu będzie zakup i instalacja wyposażenia dydaktyczno-naukowego oraz pomocniczego.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Dział ds. Funduszy Europejskich

tel.: +48 81448 5290

e-mail: fundusze@umlub.pl


DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Stefczyka 3b

20-151 Lublin

tel. +48 81441 6738

fax. +48 81441 6740
e-mail: drr@lubelskie.pl

www: www.rpo.lubelskie.pl


LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Graniczna 4

20-010 Lublin
Telefony do punktu informacyjnego:

+48 81462 3831

+48 81462 3812
e-mail: lawp@lubelskie.pl

www: www.lawp.lubelskie.pl

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022