Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Practical MEDskills – program praktycznego kształcenia studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie

Projekt „Practical MEDskills – program praktycznego kształcenia studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowany jest w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-040/14-00 podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie fakultetu: „Współczesne aspekty badań klinicznych” w ramach którego przewidziano następujące moduły:

  1. Aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne badań klinicznych i rynek badań w Polsce i na świecie – 20 godzin.
  2. Metodologia badań klinicznych, zarządzanie, monitoring i sprawozdawczość – 20 godzin.
  3. Narzędzia IT w badaniach klinicznych – 50 godzin.


Zajęcia będą certyfikowane i prowadzone na podstawie sylabusów konsultowanych przez nauczycieli akademickich z przedsiębiorcami pod kątem wymaganych przez nich kompetencji ważnych na rynku pracy.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą prowadzone przez praktyków z min. dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie badań klinicznych zdobytym poza środowiskiem akademickim. 

W ramach projektu przewidziane zostały również praktyki studenckie w wymiarze 160 godzin na studenta. Praktyki pozwolą obserwować pracę biostatystyków w przedsiębiorstwach i będą realizowane w ramach współpracy z firmami będącymi wiodącymi dostawcami oprogramowania i usług w obszarze biostatystyki i badań klinicznych.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 90 studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poprzez współpracę z pracodawcami do 30 września 2015 roku.

 

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Poszerzenie kompetencji analitycznych i zawodowych w zakresie prowadzenia, monitoringu i metodologii badań klinicznych przez 90 studentów VI roku Kierunku Lekarskiego UM do 31 sierpnia 2015 roku.
  2. Wdrożenie pilotażowego programu współpracy z pracodawcami i praktykami z branży badań klinicznych w tworzeniu i realizacji programu kształcenia akademickiego 90 studentów Kierunku Lekarskiego UM do 30 września 2015 roku.
  3. Wypracowanie rekomendacji dla stworzenia modelu kształcenia praktycznego na Kierunku Lekarskiego UM poprzez współpracę z podmiotami rynku pracy do 30 września 2015 roku.

Kontakt

Biuro Projektu
Dział ds. Funduszy Europejskich
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin

Koordynator projektu

e-mail: biostatystyka@umlub.pl

 

Opiekun specjalizacji biostatystyka

prof. dr hab. n. med. Agata Smoleń, e-mail: agata.smolen@umlub.pl

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022