Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów

Projekt „Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 5 marca 2009 roku
Data zakończenia realizacji projektu: 30 września 2012 roku

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 czerwca 2009 roku

Wartość projektu: 45 100 654,14 zł

   

 

Głównym celem Projektu jest stworzenie do 2012 roku na bazie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dziesięciu ponadregionalnych, innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. 

 

Pozwoli to na podjęcie współpracy z innowacyjnymi firmami z rynku farmaceutycznego czy medycznego, które będą korzystać z nowopowstałego zaplecza naukowego.

Sprzęt i aparatura zakupiona w ramach realizacji Projektu

Kontakt

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Dział ds. Funduszy Europejskich

tel.: +48 81448 5290

e-mail: fundusze@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023