Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.08.2019

Szkolenia dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w ramach Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”


Centrum Symulacji Medycznej zaprasza pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do udziału w szkoleniach trójstopniowych...
21.08.2019

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową


Konkurs ma na celu wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej...
21.08.2019

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia


Dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus oraz prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah członkami Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia...
19.08.2019

Konkursy MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4


Dział Nauki pragnie przypomnieć, że w systemie OSF dostępne są formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4...
19.08.2019

Wymiana naukowców z Ukrainą


Przypominamy o możliwości składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą...
1  2  3  4  5    … 14

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019