Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2014

11.12.2014

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

6 grudnia 2014 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów drugiego stopnia Wydziału Pielęgniarstwa.

 

Było to ostatnie dyplomatorium w ramach Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, bowiem od stycznia 2015 roku, zgodnie z decyzją Rady Wydziału i Zarządzeniem Rektora UM, Wydział uzyska nazwę adekwatną do wszystkich wydziałów w Polsce – Wydział Nauk o Zdrowiu.

 

Uroczystość uświetniła obecność Władz Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Barbary Jodłowskiej-Jędrych, Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Dariusza Matosiuka, Prorektora ds. Klinicznych prof. dr hab. Mirosława Jabłońskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej prof. dr hab. Ryszarda Kocjana, byłego Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Teresy Kulik, Kanclerz mgr Ewy Abramek, Zastępcy Kanclerza mgr Małgorzaty Łobodzińskiej, Kwestora mgr Teresy Tyzo, Zastępcy Kwestora mgr Anny Halkowicz-Sikory oraz Kierownika Biura Rektora mgr Izabeli Aleksandrowicz.

 

W uroczystości wzięli również udział: Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Naczelne Pielęgniarki lubelskich szpitali.

 

Laureaci wydziałowego konkursu prac magisterskich na poszczególnych kierunkach, absolwenci którzy uzyskali najwyższą średnią w czasie studiów oraz osoby wykazujące się aktywnością w Studenckich Kołach Naukowych otrzymali od Władz Uczelni i sponsorów listy gratulacyjne i nagrody. Wyróżnieni zostali także absolwenci za osiągnięcia sportowe w Akademickim Związku Sportowym.   

 

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod dyrekcją prof. dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej.

 

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019