Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2014

02.01.2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”

Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna” w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej”.
 
Termin konferencji: 5-6 czerwca 2014 roku

 

Miejsce konferencji: Lubelskie Centrum Konferencyjno-Hotelowe Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin

 

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Prof. Włodzimierz Galewicz, UJ – Przewodniczący

Prof. Barbara Chyrowicz, KUL

Prof. Marek Czarkowski, WUM

Prof. Jan Duława, SUM

Prof. Stanisława Golinowska, UJ

Prof. Lucjusz Jakubowski, UM w Łodzi

Dr hab. Andrzej Kapusta, UMCS

Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, UM w Białymstoku

Prof. Romuald Krajewski, WUM, NIL

Prof. Paweł Łuków, UW

Prof. Krzysztof Marczewski, WSZiA Zamość

Prof. Oktawian Nawrot, UG

Dr. hab. Antoni Niedzielski, UM w Lublinie

Prof. Tomasz Pasierski, WUM

Prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, AWF Warszawa

Prof. Magdalena Rutkowska, WUM

Dr hab. Jarosław Sak, UM w Lublinie

Prof. Jerzy Strużyna, WCLO w Łęcznej

Prof. Janina Suchorzewska, GUM

Prof. Kazimierz Szewczyk, UM w Łodzi

Prof. Tomasz Trojanowski, UM w Lublinie

Prof. Michał Witt, IGCz PAN w Poznaniu

Prof. Irena Wrońska, UM Lublin

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, KUL

Prof. Wojciech Załuski, UJ

 

Dr Jakub Pawlikowski – Przewodniczący

Dr Beata Dobrowolska

Dr Olga Dryla

Ks. dr Waldemar Głusiec

Mgr Natalia Kaźmierczak

Mgr Sylwia Kiełbasa

Dr hab. Antoni Niedzielski

Dr Rafał Patryn

Dr hab. Jarosław Sak

Mgr Anna Zagaja

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem konferencji jest refleksja nad stosowaniem nowych technologii w medycynie w odniesieniu do standardowej opieki zdrowotnej w kontekście zasady sprawiedliwości. Konferencja odbywa się w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej”.

Tematyka wystąpień konferencyjnych obejmować może następujące zagadnienia: skuteczność, bezpieczeństwo i koszty nowych technologii medycznych; podstawy wyróżniania nowych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych; kryteria kolejności w dostępie do nowych technologii; równe traktowanie a różnorodność pacjentów; przejawy dyskryminacji w opiece medycznej; komercjalizacja w medycynie a jakość opieki i równość dostępu do świadczeń; „pacjenci bez granic” – transgraniczna opieka zdrowotna a równość dostępu i jakość świadczeń; zasada sprawiedliwości w rynkowych i egalitarnych modelach ochrony zdrowia; sprawiedliwe zasady finansowania systemu ochrony zdrowia; odpowiedzialne gospodarowanie finansami w opiece zdrowotnej; rola podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych w tworzeniu sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej; zasada sprawiedliwości a badania naukowe w biomedycynie. Tematyka wystąpień może dotyczyć także innych kwestii związanych ze stosowaniem nowych technologii oraz kształtowaniem sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej zarówno na poziomie indywidualnym (dylematy etyczne „przy łóżku chorego”) jak i na poziomie systemowym.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk medycznych, filozoficznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych. Przewidywana jest sesja plakatowa oraz sesja studencka i doktorancka.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 30 kwietnia 2014 roku na adres e-mail: sprawmedyczna@gmail.com. W przypadku uczestnictwa czynnego prosimy przesłać również streszczenie wystąpienia (max. 300 słów).

Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie: www.ptb.org.pl

 

Publikacja prac:

Organizatorzy Konferencji przewidują publikację nadesłanych prac pełnotekstowych, po pozytywnym wyniku recenzji, w Internetowym Czasopiśmie Filozoficznym Diametros lub w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (w zależności od charakteru pracy). Na pełne teksty prac oczekiwać będziemy do 30 września 2014 roku.

 

Koszty uczestnictwa w konferencji: udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Noclegi: 

Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin,

tel.: +48 81 532 70 11, www.hotel.victoria.lublin.pl

Pokoje 1-osobowe ekonomiczne w cenie 135 zł/doba
Pokoje 2-osobowe w cenie 220 zł/doba
Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem, podając numer rezerwacji: 42.380.

 

 

 

 

Kontakt z organizatorami:
Dr Jakub Pawlikowski
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 4/6, 20-069 Lublin,
Tel/fax. 0048 81 44868 50/52
e-mail: sprawmedyczna@gmail.com

Pliki do pobrania

program_konferencji.pdf

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”

karta_zgloszenia_uczestnictwa_w_konferencji.doc

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019