Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2014

08.01.2014

Nominacje pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uroczystość, w trakcie której Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie złożył pracownikom gratulacje z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora, wręczył nominacje na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, a także powołał nowych kierowników jednostek organizacyjnych, odbyła się 7 stycznia 2014 r.

 

Tytuł naukowy uzyskali:

 • prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
 • prof. dr hab. Robert Rejdak
 • prof. dr hab. Sławomir Rudzki
 • prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
 • prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
 • prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud
 • prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
 • prof. dr hab. Jerzy Tarach

 

Do pełnienia funkcji kierownika jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powołani zostali:

 • prof. dr hab. Mirosław Jabłoński
  Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii
 • dr hab. Antoni Niedzielski
  Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Hanna Karakuła
  Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii
 • dr hab. Grażyna Zgórka
  Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych
 • dr hab. Jacek Kurzepa
  Katedra i Zakład Chemii Medycznej
 • dr hab. Marek Hus
  Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
 • dr hab. Beata Chrapko
  Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej
 • dr hab. Grzegorz Teresiński
  Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
 • dr hab. Krzysztof Sztanke
  Pracownia Syntezy i Analizy Związków Biochemicznych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej

 

Zatrudnieni na stanowisko profesora zwyczajnego:

 • prof. dr hab. Mirosław Jabłoński
 • prof. dr hab. Lechosław Putowski

 

Zatrudnieni na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak
 • prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
 • prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
 • prof. dr hab. Sławomir Rudzki
 • prof. dr hab. Robert Rejdak
 • prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
 • prof. dr hab. Jerzy Tarach
 • dr hab. Jarosław Dudka
 • dr hab. Grażyna Olchowik
 • dr hab. Andrzej Stanisławek

 

Funkcję opiekuna Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powierzono prof. dr hab. Halinie Cichoż-Lach.

 

 

Galeria zdjęć

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019