Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.04.2021

Program stypendialny Polish School of Medicine Memorial Fund

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki zaprasza do składania wniosków o stypendium Polish School of Medicine Memorial Fund działającym przy Uniwersytecie w Edynburgu, Szkocja, wspierającego udział w studiach i kursach podyplomowych, programach badawczych organizowanych przez Uniwersytet w Edynburgu.

 

W przypadku naukowców podejmujących naukę lub studia podyplomowe w Edynburgu, nagroda zwykle składa się z diety dziennej płatnej w okresie od 1 do 12 miesięcy, w zależności od długości kursu/programu badawczego.

 

Program jest otwarty dla polskich naukowców, którzy:

  • są na wczesnym etapie kariery (zwykle w ciągu 10 lat od ukończenia studiów medycznych - odpowiednik MB ChB),
  • pracują w polskich akademiach medycznych/uniwersytetach i instytutach badawczych,
  • doskonale znają język angielski,
  • zaangażowani są w dalszy rozwój wiedzy medycznej w Polsce.

Oczekiwaniem i intencją założycieli programu stypendialnego Polish School of Medicine Memorial Fund jest, aby wybrani kandydaci powrócili do swoich jednostek/wydziałów w Polsce i wykorzystali zdobyte umiejętności do dalszego doskonalenia i rozwoju polskiej medycyny. Tym samym sprzyjać to będzie powiązaniom akademickim między polskimi uniwersytetami medycznymi i instytutami badawczymi a Uniwersytetem w Edynburgu.

 

 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/21

Wnioski kandydatów, którzy chcą ubiegać się o roczny program studiów magisterskich/ magisterskich w ramach badań oferowanych na Uniwersytecie w Edynburgu lub studiów magisterskich na odległość, będą rozpatrywane pod warunkiem, że posiadają pełne wsparcie Kierownika Kliniki i władz Uniwersytetu Medycznego.

 

Należy je przesłać za pośrednictwem linku do formularza.

 

Szczegóły programu na stronie: https://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/e-learning/polish-medicine oraz w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

psmmf_call_appl_2021_22_as_at_8th_feb_2021_edinburgh_based_degree_courses.doc

Program stypendialny Polish School of Medicine Memorial Fund

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2021