Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.09.2021

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jednym z sygnatariuszy Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK)

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu ABM/2021/4 na realizację projektu pt. „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, UML został jednym z sygnatariuszy Porozumienia w sprawie przystąpienia do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Agencja Badań Medycznych pełni funkcję mentorską w tworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych. 

 

Uruchomienie Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest efektem przystąpienia Polski do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN), która jest międzynarodową organizacją wspierającą i łączącą partnerów naukowych w celu prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych (głównie niekomercyjnych) w Europie.

 

PSBK przyczyni się do zapewnienia jednolitych standardów jakościowych realizacji badań, wysokiej jakości obsługi pacjentów oraz ma na celu zwiększenie ilości wykonywanych komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Główne założenia PSBK:

  • wypracowanie wspólnego standardu jakości;
  • ujednolicenie procesów operacyjnych w zakresie prowadzenia badań komercyjnych, efektywnej realizacji badań własnych – niekomercyjnych, a także badań wczesnych faz ze sprawniejszą ich obsługą;
  • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, wspólnego rozwiazywania problemów ośrodków oraz poprawa współpracy krajowej między ośrodkami będącymi w sieci, co wpłynie znacząco na proces skutecznej rekrutacji w skali kraju oraz usprawni proces feasibility;
  • działania mające na celu kształcenie kadry badań klinicznych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu biorącego udział w badaniu klinicznym;
  • ujednolicenie zasad realizacji badań, kontraktowania, wyceny czy rozliczeń, w długotrwałej perspektywie przyczyni się do optymalizacji kosztów w zakresie refundacji oraz polityki lekowej w systemie ochrony zdrowia.

 

Razem z UM w Lublinie od 16.08.2021r. do PSBK przystąpili pozostali beneficjenci konkursu nr ABM/2021/4 na utworzenie i rozwój CWBK tj: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Opolski w Opolu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

​ Szczegółowe informacje o Polskiej Sieci Badań Klinicznych

​ Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021