Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

23.11.2021

Webinarium dla środowiska akademickiego

Webinarium „Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii” to wydarzenie, podczas którego głos zabiorą przedstawiciele uczelni, studentów, gospodarki, a także instytucji administracji centralnej.

 

Podczas webinarium, zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student”, uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać zarówno indywidualnych wystąpień ekspertów, jak i wziąć aktywny udział w debatach przedstawicieli kluczowych grup środowiska akademickiego.

 

Zaproszeni eksperci przedstawią perspektywę szkolnictwa wyższego w Europie, rozwiązania dot. kształtowania kompetencji przyszłości w dzisiejszym świecie, a także wyzwania, zagrożenia i szanse stojące przed polskimi uczelniami i gospodarką.

 

 

Przedstawiciele rektorów, wykładowców oraz studentów podejmą dyskusję na tematy kluczowe dla poszczególnych grup odbiorców.

 

 • Rektorzy pochylą się nad systemowymi rozwiązaniami dot. kształcenia młodych ludzi na potrzeby nauki, gospodarki i społeczeństwa.
 • Wykładowcy zastanowią się nad wykorzystaniem szans, jakie daje kształcenie zdalne oraz rozwiązaniami, które mogą zminimalizować negatywny wpływ tej formy nauczania.
 • Przedstawiciele studentów porozmawiają o studentach i studiach przyszłości pod kątem szans i ograniczeń, jakie można zdefiniować dzięki doświadczeniom studiowania w dobie koronawirusa.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Parlament Studentów RP, pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami wydarzenia są Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze oraz Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

Gośćmi webinarium będą (w kolejności udziału):

 • Justyna Orłowska – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej,
 • prof. dr hab. Marcin Pałys – Członek Zarządu European University Association,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • dr Piotr Majewski – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
 • dr Mateusz Folwarski – Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • dr Tatiana Kożak-Siara – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego,
 • Kacper Krotecki – przedstawiciel Forum Uczelni Ekonomicznych,
 • Mateusz Saniewski – przedstawiciel Parlamentu Studentów RP,
 • Ewa Staruch – Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich,
 • Jakub Stefaniak – Wiceprzewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z agendą oraz do rejestracji na stronie www.wib.org.pl/webinarium

 

Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2021 roku w godzinach 10:00 – 14:30 w formule online.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, rejestracja trwa do 1 grudnia 2021 roku włącznie.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021