Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

25.11.2021

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia dla nauczycieli na kierunku farmacja

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach certyfikowanych skierowanych do nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku Farmacja.

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NA KIERUNKU FARMACJA:

 

Liczba wolnych miejsc w IV EDYCJI (ostatniej): 5 (grupa 10 osobowa)

 

Terminy IV edycji: 5 grudnia 2021r. i 29 stycznia 2022r.

 

Forma organizacji: ZDALNA/ STACJONARNA
 

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział w następujących szkoleniach (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich 3 szkoleniach):
 

 • Szkolenie 1: Angielski w badaniach klinicznych 5h (w języku angielskim) – 5 grudnia, forma zdalna
 • Szkolenie 2: Good Clinical Practice 5h (w języku polskim) – 5 grudnia, forma zdalna
 • Szkolenie 3: Learning by doing 8h (w języku polskim) – 29 stycznia, forma stacjonarna (może ulec zmianie)

 

UWAGA:

 1. Kompetencje zdobyte w ramach projektu przez kadrę dydaktyczną muszą zostać wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.
 2. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które nie biorą i nie brały udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”

 

Kryteria rekrutacji:

 1. formalne tj.:
 • ocena przynależności (kwalifikowalności) kandydata/ki do grupy docelowej
 • ocena kompletności i poprawności złożonych dokumentów projektowych. tj. formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia Uczestnika Projektu,
 1. premiujące - osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt.)
 2. merytoryczne tj.
 • liczba punktów uzyskanych w ramach corocznej ewaluacji nauczycieli w obszarze dydaktycznym w systemie SONAR  (jeżeli ze względu na okres zatrudnienia kandydat/ka nie brał/a udziału w corocznej ewaluacji nauczycieli na formularzu zgłoszeniowym umieszcza informację „nie dotyczy”).

 

W przypadku większej liczby osób, Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według liczby punktów uzyskanych w ramach corocznej ewaluacji nauczycieli i kolejności zgłoszeń.

 

 

Jak się zgłosić?

Prosimy o składanie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZPR II – farmacja nauczyciel” w recepcji Rektoratu UML w kuwetce przeznaczonej dla Działu Wdrażania Projektów lub przesyłanie pocztą, również wewnętrzną na adres:

Martyna Rucińska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział Wdrażania Projektów

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

Kontakt:

Martyna Rucińska, adres e-mail: martyna.rucinska@umlub.pl, tel. (81) 448 53 94 - FARMACJA

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania)

Dokumenty do podpisania po zakwalifikowaniu do projektu (do wglądu):

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021