Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

20.06.2022

Żyj bez stresu, żyj bez bólu – konferencja podsumowująca projekt

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej wyjątkowy projekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt. „Żyj bez stresu, żyj bez bólu - Uniwersytecki Program Edukacyjny”, realizowany we współpracy z Partnerami: Ośrodkiem Terpa Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu miały na celu podniesienie kompetencji Uczestników żyjących w przewlekłym stresie lub cierpiących na przewlekły ból, w zakresie redukcji poziomu stresu i bólu poprzez udział w spotkaniach, warsztatach i zajęciach z psychologiem.

 

Więcej o projekcie


Formularz rejestracyjny na konferencję

 

KONFERENCJA PROMOCYJNO – EDUKACYJNA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU - UNIWERSYTECKI PROGRAM EDUKACYJNY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w dniu 23.06.2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Artura Grottgera 2, Lublin.

 

Prowadzenie konferencji:
dr hab. n. med. Paweł Miotła

 

PROGRAM

12:00 – 12:45

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I MAŁE CO NIECO NA „DZIEŃ DOBRY”

12:45 – 12:50

OTWARCIE WYDARZENIA

12:50 – 13:00

PREZENTACJA PROJEKTU pt. „ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU"

13:00 – 13:50

DEBATA ZESPOŁÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU:

 

WYPOWIEDZ BÓL LEKARZOWI

(co i jak pacjenci mówią o bólu, a czego nie mówią)

pod przewodnictwem

prof. dr hab. Teresy Małeckiej-Massalskiej - lekarza specjalisty interny i reumatologii, Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka UM w Lublinie.
dr hab. n. med. Marzeny Samardakiewicz - psychologa, Kierownika Katedry i Zakładu Psychologii UM w Lublinie.
dr n. med. Ewy Baszak-Radomańskiej - lekarza ginekologa, TERPA Sp. z o. o. Sp. k. 

 

13:50 – 14:10

MUZYCZNY AKCENT i MAŁA CZARNA, CZYLI PRZERWA KAWOWA

14:10 – 14:20

CO O STRESIE I BÓLU MÓWIĄ LUDZIE? SONDA UMLub

14:20 – 14:25

MUZYCZNY AKCENT vol. 2

14:25 – 15:25

PRELEKCJA: JAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE ŻYĆ BEZ STRESU?

Cezary Fryszkiewicz - trener, certyfikowany coach ICC, Europejski Instytut Psychologii Biznesu

15:25 – 16:30

OSWOIĆ STRES: WARSZTATY W GRUPACH

16:30 – 17:00

POCZĘSTUNEK

od 17:00

ROZMOWY W KULUARACH  I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Plan konferencji

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022