Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.06.2022

Wizyta ukraińskiego Ministra Ochrony Zdrowia Ukrainy Viktora Liashki

Dnia 21 czerwca 2022 r. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli ukraińskiego rządu Ministra Ochrony Zdrowia Ukrainy Viktora Liashko i Władz naszej Uczelni. Omawiano obecną sytuację ukraińskiego systemu ochrony zdrowia, proces jej odbudowy oraz rolę Polski i partnerów międzynarodowych w tych działaniach.

 

Delegacja Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapoznała się z systemem kształcenia studentów.

 

Podczas konferencji Jego Magnificencja prof. dr hab. Wojciech Załuska podkreślił, iż "nasz Uniwersytet prowadzi owocną współpracę z wieloma uniwersytetami na terenie Ukrainy oraz instytucjami związanymi ze służbą zdrowia, co teraz nabrało jeszcze większego tempa. Staramy się służyć pomocą koleżankom i kolegom z Ukrainy. To robi nasza Uczelnia, to robią nasze szpitale kliniczne. Jesteśmy także otwarci na wszelkie przedsięwzięcia związane z edukacją. Przyjęliśmy wszystkich studentów, którzy tego potrzebowali. Oferujemy pomoc w zakresie edukacji medycznej, ale też współpracę, wiedząc o tym, że po stronie ukraińskiej jest wielu bardzo mądrych ludzi, którzy uczestniczą w naszych projektach naukowych. Wyrażam ogromną radość i otwartość na wszelkie możliwe obszary współpracy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Uczestniczymy też w Inicjatywie Trójmorza. Ukraina będzie kandydatem do przyjęcia do Unii Europejskiej i będziemy także mogli w ramach takich uwarunkowań współpracować. Bardzo się cieszę.”

 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamil Torres wyraził chęć dalszej współpracy: "bardzo się cieszę, że możemy kontynuować naszą misję edukacyjną. Cieszymy się, że nasze Centrum Symulacji Medycznej będzie miejscem do wspólnej nauki i edukacji dla mieszkańców tego regionu Europy”.

Podczas spotkania poruszono również tak ważne kwestie, jak liczba lekarzy, którzy opuścili Ukrainę po 24 lutego, bieżące zaplecze personelu medycznego, ale także – co bardzo ważne – tego, jak teraz, podczas działań wojennych, wygląda infrastruktura medyczna, czyli szpitale, apteki (podczas działań wojennych zniszczono 101 szpitali i 400 aptek, 700 szpitali jest w stanie bardzo uszkodzonym, zniszczono 100 karetek).

 

Uczestnicy konferencji

 

Ukraiński minister wielokrotnie dziękował Polakom za zaangażowanie w pomoc, jakiej udzielają Ukraińcom, którzy schronili się w Polsce przed działaniami wojennymi. Zwrócił uwagę, że po 24 lutego jego kraj opuściło pięć milionów Ukraińców, w tym 2500 lekarzy. Podkreślił wagę współpracy w zakresie kształcenia młodych lekarzy i uzupełniania kadr medycznych.

 

 

Justyna Jóźkiewicz, Wiktoria Kinik,

Grupa Informacyjna Blask

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022