Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.08.2022

Hop On Facility – nowy mechanizm w ramach programu Horyzont Europa

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do udziału w programie Hop on Facility – nowego instrumentu Programu ramowego Horyzont Europa, który pozwala dołączyć podmiotom do projektów realizowanych przez międzynarodowe konsorcja.

 

 

Ta inicjatywa skierowana jest do tych państw, które dotychczas miały mniejszy udział w programach ramowych UE, czyli do tzw. krajów wideningowych i konsorcjów, które mają już podpisaną umowę o dotację i zaczęły realizować grant.

 

Konkurs przewidziany jest wyłącznie dla jednostek z krajów wideningowych, dając możliwość dołączenia do trwających już projektów typu RIA z filaru 2 oraz EIC Pathfinder.

 

Warunki:

  • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego, o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli krajów wideningowych.
  • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum.
  • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową.
  • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu.
  • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum.
  • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%).
  • Jednostka ubiegająca się o dołączenie do programu musi posiadać Gender Equality Plan.

Zakończenie naboru: 10 listopada 2022 r. (termin wewnętrzny DWG - 20.10.2022 r.)

 

Wniosek składa koordynator projektu, do którego chcemy dołączyć, za ogólną zgodą pozostałych członków konsorcjum.

 

Więcej informacji na temat warunków naboru znajduje się na stronie konkursu.

 

Lista projektów, do których można dołączyć (kontakt z liderem projektu poprzez kafelek „Contact”).

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022