Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.12.2014

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, onkohematolog, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznawaną za mające światowe znaczenie osiągnięcia naukowe.

 

O nagrodę wnioskował Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Oceniano 9 prac badacza na temat wyników badań w dziedzinie biologii molekularnej i procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych, opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, wielokrotnie cytowanych w literaturze przedmiotu.

 

Prace omawiają wyniki prób klinicznego stosowania immunoterapii peptydowej oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe, opisują mechanizmy działania leków immunomodulujących, sygnatury molekularnego działania talidomidu, charakteryzują czynniki immunosupresyjne – znaczenie określonych parametrów układu immunologicznego w rokowaniu u chorych na rozrostowe choroby hematologiczne. To tylko część dorobku, na podstawie którego badacz uzyskał tytuł profesora – w krótkim czasie od habilitacji, co świadczy o jego wielkim potencjale naukowym. Niektóre z prac mają przełomowe znaczenie pod względem poznawczym, doniesienie zaś o stosowaniu leków immunomodulujących może wyznaczać nowy kierunek leczenia chorych na białaczki.


„Udało nam się realizować te kliniczne badania doświadczalne w dobrym okresie, kiedy badaczy pracujących na uniwersytetach jeszcze nie traktowano jak sponsora, firmę farmaceutyczną wraz z jej obostrzeniami korporacyjnymi” – mówi prof. Giannopoulos. „Mieliśmy możliwość konfrontowania naszych idei naukowych w klinice, a pomysłów praktycznych w laboratorium, co jest niezwykle ważne, szczególnie w chorobach hematoonkologicznych, gdzie rozwój jest po prostu konieczny” – podkreśla.

 

Za najważniejsze z cyklu ocenianych publikacji prof. Giannopoulos uważa dwie omawiające wyniki prób klinicznych. Pierwsza to pionierska kliniczna próba stosowania szczepionek peptydowych w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. „Badanie, odpowiadające badaniu fazy pierwszej, przeprowadzono w ramach dwóch grantów: międzynarodowego, sponsorowanego przez fundację Fresenius Kabi i polskiego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (analizy immunologiczne)” – opowiada prof. Giannopoulos. „Z tej formy wsparcia już nie możemy skorzystać w ramach KBN-u, bo już go nie ma, jest za to Narodowe Centrum Nauki, bardziej zainteresowane wspieraniem badań podstawowych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mające wspierać tego typu projekty. Wiążemy z nim ogromne nadzieje  bo lekarze pracujący nad koncepcjami naukowymi, w interesie nauki i pacjentów muszą mieć możliwość testowania idei powstałych w rzeczywistości klinicznej” – podkreśla profesor.

 

Drugie badanie dotyczyło nowego schematu leczenia, odpowiadające badaniu fazy drugiej, także finansował KBN. „Koncepty do obu tych badań wynikły z potrzeb klinicznych i mieszczą się w szeroko rozumianej, pasjonującej medycynie translacyjnej, którą uprawiam” – mówi profesor. „Czyli patrząc na pacjenta jako lekarz, jako naukowiec, zastanawiam się nad podstawami biologicznymi przebiegu jego choroby, takiej czy innej odpowiedzi na leczenie. Miałem pecha lub szczęście, że tuż po studiach wyjechałem na dwa lata do bardzo dobrego ośrodka w Niemczech, gdzie bezpośredni związek między nauką a kliniką był dla lekarzy namacalny, bo mogliśmy pogłębiać wiedzę naukową w laboratorium. W Polsce zawsze etat szpitalny, kliniczny, rozdzielano od naukowego, tymczasem w nowoczesnej medycynie nie da się już ich rozdzielić. Począwszy od oceny rokowania chorego, niemożliwej bez znajomości biologii molekularnej. Bez wykorzystania wyników badań molekularnych i genetycznych wkrótce nie będzie można dobrze dobrać leczenia, optymalizować go, co jest w interesie pacjentów, ale i płatnika w systemie zdrowia" – podsumowuje profesor.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

więcej

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022