Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.05.2015

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia. Trening zdrowia” odbędzie się w dniach 27-28 maja 2015 roku.

 

Miejsce: Aula nr 15 i Aula nr 16 Collegium Maximum, ul. Stanisława Staszica 4/6

 

Organizator: Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Współorganizatorzy:

 • Teisės katedra Vadybos ir ekonomikos fakultetas Kauno kolegija-Department of Law Faculty of Management and Economics Kauno Kolegija University Of Applied Sciences
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Nauk Społeczno-Przyrodniczych im. Wincentego Pola w Lublinie
 • Instytut Pedagogiki KUL w Lublinie
 • Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
 • Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych
 • Zakład Dietetyki Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie     
 • Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie                   
 • Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
 • Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

 

Koła Naukowe funkcjonujące przy: Katedrze Zdrowia Publicznego, Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii, Zakładzie Dietetyki Klinicznej oraz Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Dr n. med. Anna Pacian

 

Sekretarz: Dr n. med. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek

 

 

Sesje plenarne I i II

 

Sesje tematyczne:

SESJA I – Aspekty prawne cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia

SESJA II – Profilaktyka starzenia – wyzwanie współczesnej kosmetologii

SESJA III – Bioetyczne aspekty globalizacji i komercjalizacji medycyny

SESJA  IV – Żywieniowe uwarunkowania zdrowia

SESJA V – Trening zdrowia

SESJA VI – Sesja Doktorancka

SESJA VII – Sesja Studenckich Kół Naukowych

SESJA VIII – Warsztaty doradztwa zdrowotnego

Pliki do pobrania

program_konferencji-2015r.-lub._dni._prom.zdrow..docx

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia. Trening zdrowia”

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020