Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.11.2015

Program wieloletni przebudowy i rozbudowy SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wizualizacja: Zespół Klinik i Zakładów, ul. Staszica 16

Uchwałą Rady Ministrów z 3 listopada 2015 roku Uniwersytet Medyczny uzyskał finansowanie Programu wieloletniego Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Zadanie to o wartości 289 mln zł realizowane będzie w latach 2016-2022.

 

Decyzja Rady Ministrów to istotne osiągnięcie dążeń społeczności uniwersyteckiej oraz Władz Uczelni do rozwoju infrastruktury jednostki klinicznej jaką jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1.

 

Realizacja tego zadania inwestycyjnego w sposób istotny wpłynie na poprawę warunków kształcenia studentów oraz podniesienia poziomu realizacji świadczeń zdrowotnych, zwiększając dostępność do opieki zdrowotnej mieszkańców regionu.

 

Efektem realizacji Programu będzie między innymi utworzenie Zakładu Radioterapii, utworzenie zaplecza nowoczesnych pracowni diagnostycznych i świadczeń udzielanych w trybie jednodniowym i ambulatoryjnym, przeniesienie jednostek zabiegowych do nowych, dobudowanych obiektów, utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, zakup nowoczesnego wyposażenia do nowych lokalizacji Klinik oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny innych jednostek Szpitala.

 

SPSK Nr 1 w Lublinie zyska potencjał infrastrukturalny pozwalający na szersze zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych.

 

Inwestycja ta pozwoli również na dalszy rozwój Uniwersytetu i jego zadań dydaktycznych związanych z realizacją nowych programów kształcenia w zawodach medycznych.

 

Z satysfakcją przyjmujemy fakt, iż nasze wieloletnie starania o rozwój bazy uniwersyteckiej zyskały wsparcie ośrodków Władzy państwowej, w tym Ministra Zdrowia.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021