Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.03.2017

Konferencja „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

 

W dniach 29-30 marca 2017 roku w Lublinie odbędzie się konferencja pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?, której współorganizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

To jedna z konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki.

 

Lubelska konferencja ma na celu zainicjowanie w środowisku akademickim i w szeroko rozumianym środowisku interesariuszy zewnętrznych pogłębionej dyskusji nad jakością kształcenia. Punktem wyjścia będzie zagadnienie kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym rozpatrywane w zestawieniu z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich, a pokazane przez pryzmat oceny wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto poruszone zostaną kwestie kształcenia zorientowanego na studenta/doktoranta, procesów rekrutacyjnych w całym cyklu kształcenia wyższego oraz związanej z tym weryfikacji efektów kształcenia. Ważnym wątkiem dyskusji będzie przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy przez organizację praktyk zawodowych, staży, wymian międzynarodowych. Omówione zostaną również prognozy zatrudnienia absolwentów, potrzeby rynku pracy i formy współpracy uczelnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Aby zarejestrować się na konferencję w Lublinie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018