Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

25.07.2017

Nasze doktorantki na liście stypendystów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela

Miło nam poinformować, że wśród laureatów stypendium rządowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela na rok akademicki 2017/2018 znalazły się Karolina Okła, doktorantka z I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii oraz Anna Wawruszak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

 

Stypendium akademickie Rządu Izraela dla studentów z zagranicy przyznawane jest w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej oraz przewiduje:

  • 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów z minimum tytułem licencjata i młodych naukowców; tzw. postgraduate,
  • 1 stypendium na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne; tzw. undergraduate and art,
  • 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.

 

Stypendystki wyjadą na 8-miesięczny staż naukowo-badawczy do Sackler School of Medicine na Uniwersytecie Telawiwskim i będą realizowały projekt z zakresu immunoonkologii i biologii moleularnej.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018