Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.03.2018

Bezpłatne szkolenia dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zapraszamy do udziału w projekcie „M-EDukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

 

Rekrutacja w toku!

 

Szkolenia 2 etapowe.

 

 Pierwszy etap to szkolenia dla wszystkich Uczestników projektu z zakresu:

  • korzystania ze specjalistycznych baz danych z uwzględnieniem specyfiki realizowanych Przedmiotów – 4 godziny,
  • elektronicznych źródeł informacji medycznej  wspierających dydaktykę  6 godzin,
  • tworzenia kursów e-learningowych na platformie moodle – 10 godzin,
  • bibliometrycznej oceny dorobku naukowego w praktyce – 4 godziny.

 

 Drugi etap to jedno szkolenie do wyboru przez Uczestnika/czkę projektu o tematyce:

  • „Od książki do żywego pacjenta: praktyczne podejście do nauczania anatomii klinicznej” – 50 godzin,
  • „Nauczanie narracji w medycynie”  10 godzin,
  • „InnoMED” – 30 godzin,
  • „Problem Based Learning” (szkolenie wyjazdowe zagraniczne)  20 godzin.

 

Więcej informacji na stronie projektu lub pod numerem telefonu (81) 448 52 95.

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2018