Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

15.05.2018

Podpisano umowę na budowę nowej siedziby Stomatologicznego Centrum Klinicznego

Podpisano umowę na budowę nowej siedziby Stomatologicznego Centrum Klinicznego

Na terenie uczelnianego kampusu przy ul. Chodźki 6 powstanie nowa siedziba Stomatologicznego Centrum Klinicznego. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu z firmą STRABAG S.A., która zrealizuje inwestycję, podpisali 15 maja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego.

 

W nowej siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego, które będzie pełnić funkcję dydaktyczną, kliniczną i usługową, znajdą się jednostki obecnie zlokalizowane przy ul. Karmelickiej 7 i Lubartowskiej 58.

 

Dla zapewnienia zaplecza przy realizacji funkcji dydaktycznej Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje salę wykładową wielofunkcyjną, sale seminaryjne, sale ćwiczeń oraz sale dydaktyczno-przedkliniczne w obrębie poszczególnych Katedr i Zakładów.

 

Dla realizacji funkcji klinicznej i usługowej przewidziano gabinety stomatologiczne dla leczenia standardowego oraz specjalistycznego wraz z salą do zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Centrum docelowo wyposażone ma być w 136 szt. jednostek leczniczych (unitów stomatologicznych).
 

W  obiekcie funkcjonować będą następujące jednostki:

 • Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej,
 • Zakład Medycyny Jamy Ustnej,
 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej,
 • Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia,
 • Katedra i Zakład Periodontologii,
 • Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej z salą zabiegową,
 • Pracownia Zintegrowanego Leczenia – dorośli,
 • Pracownia Zintegrowanego Leczenia – dzieci,

a także Administracja Centrum oraz pomieszczania wspólnej obsługi technicznej w tym np. sterylizatornia centralna.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje budowę budynku o kubaturze ok. 35 000 m3, powierzchni całkowitej ok. 8 200 m2, 5-6 kondygnacjach nadziemnych i 1-2 kondygnacjach podziemnych, w tym parking podziemny.

 

Budynek z racji położenia przy ruchliwej ulicy Chodźki ma zapewniać tzw. strefy „kiss & go” zlokalizowane przy wejściu głównym, umożliwiające bezpieczne zatrzymanie się i pozostawienie pasażera przy postoju nie dłuższym niż 2 minuty.

 

Obiekt wyposażony ma być w zapewniające odpowiednią przepustowość klatki schodowe, windy osobowe i towarowe (dla celów transportu materiałów: z i do centralnej sterylizatorni), a także zabezpieczenia ścian pomieszczeń, w których zlokalizowane będą radowizjografy. W strukturach Stomatologicznego Centrum Klinicznego znaleźć się również mają pracownia CBCT wraz z sterownią oraz pomieszczenie dla potrzeb instalacji drukarek 3D. Budynek wyposażony będzie w nowoczesne instalacje obiektowe, w tym instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje zasilania awaryjnego, alarmowe, przeciwpożarowe, audiowizualne, kontroli dostępu, wi-fi oraz niezbędne instalacje gazów medycznych, a także np. instalację systemu kolejkowego.

 

Wykonanie projektu oraz realizacja robót budowlano-montażowych zgodnie z zadeklarowanym przez firmę STRABAG S.A. terminem, zakończyć ma się w ciągu 23 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019