Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.06.2018

Zgłoszenia i rejestracja projektów na XV Lubelski Festiwal Nauki

Szanowni Państwo!

 

Ruszyła rejestracja projektów na XV Lubelski Festiwal Nauki, której można dokonać tylko za pośrednictwem serwisu internetowego Festiwalu.

 

 1. Aby zgłosić projekt należy najpierw zarejestrować się w serwisie LFN i utworzyć konto. Podczas rejestracji należy wybrać pole kierownika projektu oraz podać kod rejestracji organizatora. Ze względu na ochronę danych osobowych konta założone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały usunięte.

   
 • Kod rejestracji organizatora
 • Kod rejestracyjny nie jest hasłem dostępu do serwisu LFN; nie korzystają z niego uczestnicy Festiwalu (szkoły lub osoby prywatne).
 1. Po założeniu konta na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący. Linki do aktywacji konta wysyłane są natychmiast. Niekiedy jednak nasza korespondencja niesłusznie kwalifikowana jest przez serwisy pocztowe jako SPAM i sortowana do tego folderu. Prosimy o sprawdzenie e-maili w tym folderze.
 2. W przypadku uczelni w czasie zgłaszania projektu należy wskazać właściwy wydział.
 3. Podczas składania propozycji projektu możliwa jest wielokrotna edycja i zapisywanie wyników pracy.
 4. Po wprowadzeniu wszystkich danych o projekcie kierownik projektu jest zobowiązany do zatwierdzenia danych i wydrukowania karty zgłoszenia (plik pdf.), podpisania jej, uzyskania akceptacji przełożonego (dziekana, dyrektora) i przekazania koordynatorowi wydziałowemu.
 5. Warunkiem rejestracji projektu w bazie projektów XV Lubelskiego Festiwalu Nauki jest akceptacja karty zgłoszenia przez koordynatora wydziałowego i uczelnianego.
 6. Po zatwierdzeniu zgłoszenia projektu osoba zgłaszająca traci możliwość edycji karty zgłoszenia. Uprawnienie do przywrócenia edycji karty projektu posiada koordynator wydziału lub uczelni.
 7. Podpisana karta powinna być przekazana koordynatorowi wydziałowemu (w przypadku uczelni) lub koordynatorowi jednostki, który powinien zgromadzić wszystkie karty w dokumentacji i ewidencji.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@festiwal.lublin.pl

 

Zapraszamy do zgłaszania i rejestracji projektów online!

 

 

Uwaga!

 • Ostateczny termin dla kierowników projektów na rejestrację, zatwierdzenie i przekazanie koordynatorom zgłoszeń projektów upływa 20 czerwca 2018 roku o godz. 10:00.
 • Podpisane i wydrukowane wnioski zarejestrowanych projektów należy składać do koordynatorów wydziałowych.
 • W razie pytań merytorycznych należy kontaktować się z koordynatorami.
 • W razie pytań odnośnie strony internetowej Festiwalu należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego.

 

 

Koordynatorzy wydziałowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  dr n. med. Agnieszka Korga
  e-mail: agnieszka.korga@umlub.pl
  tel.: 81 448 65 20
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  dr n. farm. Agnieszka Michalak
  e-mail:agnieszkamichalak@umlub.pl
  tel.: 81 448 72 50
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  dr n. o zdr. Ewa Rzońca
  e-mail: ewa.rzonca@umlub.pl
  tel.: 81 448 68 40

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019