Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

13.06.2018

X Konferencja Adeptów Fizjologii „Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki”

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Konferencji Adeptów Fizjologii „Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki”. Celem tego cyklicznie organizowanego spotkania jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów, młodych pracowników nauki oraz ich opiekunów. Uczestnikami konferencji mogą być studenci kierunków biologicznych i medycznych oraz pracownicy jednostek nauk podstawowych i klinicznych, których przedmiotem zainteresowań są badania funkcji i dysfunkcji organizmu ludzi i zwierząt.

 

Dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się po raz pierwszy w Lublinie, a jej współorganizatorami są pracownicy czterech lubelskich uniwersytetów. Program konferencji obejmuje zarówno zróżnicowane tematycznie sesje naukowe, prowadzone przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych, jak i praktyczne warsztaty, skierowane przede wszystkim do studentów i młodych pracowników nauki. Dzięki Państwa uczestnictwu, konferencja będzie nie tylko wartościowym wydarzeniem naukowym, ale także cenną płaszczyzną integracji środowiska akademickiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej

 

dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

dr hab. n. wet. Jose Luis Valverde Piedra, prof. nadzw.

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019