Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.07.2018

Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Z dniem 9. lipca Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłosił rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie mogą aplikować kandydaci z województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

Szczegółowe informacje o celu realizacji, zakresie, zasadach udziału w studiach i terminie rekrutacji znajdują się pod adresem: Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2019