Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

05.10.2018

Wizyta na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Paris Descartes

W dniach 24-28 września prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, przebywała na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Paris Descartes (Université de Paris V Descartes), na zaproszenie władz Wydziału, celem zapoznania się z jego funkcjonowaniem i strukturą, ofertą edukacyjną oraz kierunkami pracy naukowej.

 

W historycznym gmachu Wydziału Farmaceutycznego prof. Grażyna Biała odbyła szereg spotkań, w tym z Dziekanem Wydziału, koordynatorami programu Erasmus+, pracownikami Biura ds. kontaktów z zagranicą oraz kierownikami Katedr i Zakładów tego Uniwersytetu. Na zorganizowanym spotkaniu prof. Grażyna Biała przedstawiła historię oraz strukturę macierzystego Uniwersytetu oraz znaczące osiągnięcia i ofertę edukacyjną Wydziału Farmaceutycznego. W czasie wizyty uzgodniono szczegóły umowy międzywydziałowej oraz przyszłej współpracy naukowej i wymiany akademickiej studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych obu Wydziałów Farmaceutycznych z Paryża i Lublina w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Możliwe będzie także podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie badań naukowych oraz realizacji europejskich projektów dydaktycznych i badawczych.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019