Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.11.2018

Ponad 3 miliony złotych dla Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej na badania nad patomechanizmem przewlekłej białaczki limfocytowej

Po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. W tej edycji finansowanie uzyskał grant OPUS pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” przygotowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulosa, kierownika Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej.

 

Warto wspomnieć, że uzyskane finansowanie jest najwyższe wśród laureatów grantów OPUS i umożliwi powstanie grupy bioinformatycznej zajmującej się analizą wyników sekwencjownowania nowej generacji (NGS). Projekt ten wykorzystując najnowsze technologie badawcze ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL): (1) czy flora bakteryjna może mieć wpływ na przebieg choroby, (2) czy powstanie PBL może stymulować istnienie przewlekłego stanu zapalnego, (3) które szczepy bakteryjne mogą powodować rozwój komórek nowotworowych i w jakim stopniu? Ostatnie pytanie zostanie wyjaśnione z wykorzystaniem bazy danych >25 000 sekwencji genów odpowiadających za różnorodność przeciwciał zgromadzonych przez stowarzyszenie ERIC (ang. European Research Initiative for CLL), z którym współpracuje Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej. Uzyskanie finansowania jest istotnym elementem rozwoju Zakładu Hematonkologii Doświadczalnej oraz utworzenia Międzynarodowej Agendy Badawczej zajmującej się hematoonkologią.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019