Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.12.2018

VIII edycja konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”

Zapraszamy wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekunów naukowych badania o wysokim stopniu zaawansowania do zapoznania się z konkursem MNiSW: „Diamentowy Grant”.

 

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

  1. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
  2. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.
  3. Polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu, tj. 31 stycznia 2019 roku. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż: 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

 

Dodatkowe informacje o konkursie:

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2020