Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

23.01.2019

Spotkanie ze stypendystami

23 stycznia 2019 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie Władz Uczelni ze stypendystami Ministra Zdrowia oraz Własnego Funduszu Stypendialnego.

 

Listy gratulacyjne i dyplomy stypendystom wręczyli Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. Hanna Trębacz oraz Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Dariusz Matosiuk.

 

Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 otrzymało 18 studentów naszej Uczelni.

 

20 studentów, 10 doktorantów i 8 młodych naukowców zostało zaś laureatami stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego. Osoby te rozpoczęły lub realizują projekt naukowo-badawczy oraz posiadają wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019