Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.02.2019

Zapraszamy do publikacji prac w czasopiśmie „Polish Journal of Public Health”

W związku z 45-leciem utworzenia Oddziału Stomatologicznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przygotowywany jest regularny numer kwartalnika „Polish Journal of Public Health” (dawniej „Zdrowie Publiczne”) o tematyce stomatologicznej.

 

 

Istnieje możliwość opublikowania prac oryginalnych i poglądowych, w których autorzy mogą przedstawić wyniki badań klinicznych i epidemiologicznych prowadzonych w Katedrach i Zakładach Oddziału Stomatologicznego UM w Lublinie.

 

Termin zgłaszania planowanych prac (tytuł i streszczenie pracy) upływa z dniem 20 lutego 2019 roku.

 

Pełne prace w języku polskim i angielskim wraz z kompletem dokumentów autorskich należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku.

 

 

Prace należy przygotować zgodnie z wymogami obowiązującymi w czasopiśmie „Polish Journal of Public Health”. Brak spełnienia powyższych wymagań spowoduje odesłanie pracy do autorów.

 

Nie przewidujemy publikowania prac zawierających opisy przypadków.

 

Artykuły będą podlegały anonimowym recenzjom zewnętrznym. Po zakwalifikowaniu pracy do opublikowania, podstawą jej wydrukowania i zamieszczenia na stronie internetowej będzie wniesienie opłaty autorskiej.

 

Adres e-mail: redakcja.pjph@umlub.pl

 

 

Serdecznie zapraszam do nadsyłania prac.

 

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska

Redaktor Wydania

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020