Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.03.2019

Kongres „Zdrowie Polaków 2019”

 

W dniach 18 – 19 listopada 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się I Kongres „Zdrowie Polaków 2019”.

 

Celem wydarzenia jest m.in. wskazanie głównych założeń dla określenia strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa, budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

 

W ramach Kongresu odbędą się debaty eksperckie ministrów zdrowia, ministrów rodziny i polityki społecznej, przewodniczących parlamentarnych komisji zdrowia Sejmu i Senatu RP, debaty rektorów i dziekanów uczelni medycznych, debaty ekspertów do spraw gospodarki i ekonomiki zdrowia, debaty dyrektorów instytutów medycznych i instytutów PAN, debaty komitetów PAN zajmujących się problematyką medycyny i zdrowia. Ponadto odbędą się panele dyskusyjne poświęcone wybranym obszarom zdrowia z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych i samorządowych, konsultantów krajowych w poszczególnych obszarach medycyny, przewodniczących medycznych towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych i organizacji pacjentów.

 

Organizację Kongresu zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały „Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”.

 

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020