Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

13.03.2019

Prof. Tomasz Trojanowski członkiem komitetów PAN

Neurochirurg profesor Tomasz Trojanowski został powołany w skład Komitetu Etyki w Nauce oraz Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

 

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

 

Podstawowym zadaniem Komitetu Etyki w Nauce jest diagnoza świadomości etycznej polskiego środowiska naukowego i formułowanie zaleceń dla jej poprawy.

 

Profesor Tomasz Trojanowski jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, prezesem Oddziału PAN w Lublinie, przewodniczącym Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

 

Członek kilku akademii neurochirurgicznych, w tym Światowej Akademii Neurochirurgicznej.

 

Honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

 

Drugi w historii honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.

 

W Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) przewodniczył Sekcji Neurochirurgii, a także Grupie Specjalności Chirurgicznych UEMS.

 

Członek Kapituły Orderu Gloria Medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

W latach 1995-1999 był wiceprezydentem Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), a w latach 2001-2005 wiceprezydentem Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS).

 

Wieloletni przewodniczący Komitetu Etyczno-Prawnego Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych.

 

Kierował Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w latach 1995-2018.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020