Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

29.05.2019

„Wybierz dietetykę II stopnia” – spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia

Wybierz Dietetykę II stopnia

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie!

Z nami zdobędziesz umiejętności kliniczne w dietetyce.

 

W dniu 22 maja 2019 roku w Auli Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku dietetyka w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zorganizowane przez Zakład Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie.

 

Zgromadzonych gości przywitali prof. dr hab. Henryk Wiktor, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr hab. Michał Skrzypek, Koordynator kształcenia na kierunku dietetyka, Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dr hab. Michała Skrzypka nt. „Dietetyk – zawód medyczny: Polska – Europa”, w którym przedstawiono argumentację uzasadniającą traktowanie dietetyka jako zawodu medycznego, wymagającego wyszkolenia w uczelni medycznej, a także omówiono perspektywiczne i spodziewane w Polsce rozwiązania dotyczące regulacji wykonywania tego zawodu, w kontekście rozwiązań istniejących w szeregu krajów UE.

 

Z-ca koordynatora dr Bogdan Szponar przedstawił założenia i strukturę programu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka, zwracając uwagę, że student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu dietetyka w różnych formach zatrudnienia oraz przygotowanie w zakresie organizacyjnych, prawnych i marketingowych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

W naukowej części spotkania, poświęconej klinicznym aspektom wykonywania zawodu dietetyka, dr hab. Artur Wdowiak przedstawił zasady wsparcia żywieniowego w leczeniu niepłodności u mężczyzn, a dr hab. Jolanta Masiak zwróciła uwagę na potencjał współpracy psychiatrów i psychologów z dietetykami w leczeniu zaburzeń odżywiana.

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali także wykładu mgr Moniki Jarczyk – Ejebugha, Koordynatora Biura Promocji i Rozwoju Uczelni, w którym omówiono czynniki decydujące o osiągnięciu sukcesu w zawodzie dietetyk.

 

Spotkanie zakończyły indywidualne konsultacje kandydatów na studia z zespołem Zakładu Dietetyki Klinicznej oraz zaproszonymi gośćmi.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019