Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.06.2019

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich

Dział Nauki informuje o możliwości składania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w latach 2017-2018, w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.


Uniwersytet Medyczny może zgłosić jednego kandydata do nagrody w danej kategorii. Wobec powyższego kandydaci muszą uzyskać rekomendację Dziekana właściwego Wydziału, a następnie pozytywną opinię Senatu Uczelni.

 

Do wniosku o przyznanie nagrody należy również dołączyć dwie rekomendacje osób spoza naszej Uczelni, dokumenty potwierdzające osiągnięcia, w szczególności uzyskane wyróżnienia i nagrody oraz oświadczenie kandydata dotyczące niekaralności i zgodę na przetwarzanie danych.

 

Wnioski należy przekazać do Działu Nauki w terminie do 17 czerwca br.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020