Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.06.2019

Stypendium im. A. von Humboldta – rusza konkurs dla wybitnych niemieckich uczonych zaproszonych przez badaczy z Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty trzeci konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

 

Od 6 czerwca do 30 września 2019 roku polscy naukowcy mogą zgłaszać kandydatów do stypendium. Środki finansowe dla niemieckich uczonych na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce są przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy i mogą być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania.

 

Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.

 

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. W celu zgłoszenia kandydata do Stypendium należy wypełnić wniosek. Wnioski – składane w języku angielskim – oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów.

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2020 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium.

 

Kontakt z Działem Nauki:

  • 81 448 5033
  • 81 448 5032

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020