Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.06.2019

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Członkiem Honorowym Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz wkładu pracy dla rozwoju Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. dr hab. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, otrzymał tytuł Członka Honorowego Towarzystwa.

 

 

Wyróżnienie to przyznano JM Rektorowi podczas 42. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – największego w środowisku polskich radiologów wydarzenia, które miało miejsce w Gdańsku, w dniach 6 – 8 czerwca.

 

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne zostało założone w 1925. Jego celem jest rozwijanie i propagowanie radiologii polskiej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020