Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.06.2019

Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+

Szanowni Nauczyciele Akademiccy,

 

zachęcamy do aplikowania na wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching Assignments – STA) w ramach programu Erasmus+ .

 

 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • kopia zaświadczenia o znajomości języka obcego/ewentualnie zaświadczenie od Kierownika Jednostki UM potwierdzające znajomość języka obcego w przypadku osób, które nie prowadzą zajęć w języku wykładowym wymaganym przez uczelnię przyjmującą,
  • Letter of Intent podpisany przez uczelnię przyjmującą lub uzupełniony Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement.

 

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w terminie do 14 lipca 2019 roku. Jeśli po tym czasie nie zgłosi się odpowiednia liczba chętnych, kolejne zgłoszenia rozpatrywane będą indywidualnie.

 

 

Informacje dotyczące wyjazdów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dotyczącej programu Erasmus+.

 

 

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus+ udziela:
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą – Biuro Erasmus, pokój 42

Dorota Rokosz

+48 81 448 51 30

dorota.rokosz@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020