Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.06.2019

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło trzecią edycję tzw. „małych grantów” konkursu MINIATURA 3 na działania naukowe.

 

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

 

W konkursie MINIATURA 3 finansowane mogą być:

  • badania wstępne/ pilotażowe
  • kwerendy
  • staże naukowe
  • wyjazdy badawcze i konsultacyjne

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 czerwca do 30 września 2019 roku.

 

Wniosek o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie w  formie elektronicznej w systemie OSF (Obsług a Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl., który można udostępnić redaktorowi pomocniczemu  w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym zamknięciem.

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

  • 448 50 32,
  • 448 50 30,
  • 448 50 33.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji na stronie NCN.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019