Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

04.07.2019

Ogłoszenie konkursu ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Informujemy, że 1 lipca 2019 roku NCN otworzyło nabór wniosków w konkursie ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF).

 

Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł.

 

Jest to konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu.

 

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy.

 

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych mySNSF dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe oraz ZSUN/OSF dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe. Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 8 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 roku.

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

448 50 33

448 50 32.

 

Zapraszamy do udziału!

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020