Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.10.2019

Inauguracja II edycji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Inauguracja II edycji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

W dniu 3 października Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. Hanna Trębacz zainaugurowała II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

 

Po uroczystym powitaniu słuchaczy studiów, wykładowców II edycji i zaproszonych gości, głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz.

 

Kolejno swoje wystąpienia wygłosiły osoby zaangażowane zarówno w realizację projektu, jak i samych studiów: Naczelnik Wydziału ds. Projektów Współfinansowanych w Departamencie ds. Programów PFRON, Kierownik Projektu Pani Krystyna Gurbiel; prof. nadzw. dr hab. Anna Ksykiewicz-Dorota, ekspert opracowujący Model kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją; dr Justyna Chmiel będąca opiekunem merytorycznym I edycji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”; dr Kamil Chołuj – opiekun merytoryczny II edycji studiów, ekspert ds. aktualizacji programu studiów; dr hab. Ewa Humeniuk – wykładowca. Na zakończenie głos zabrała absolwentka I edycji studiów Pani Agnieszka Czapska.

 

Więcej: PFRON

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020