Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.11.2019

Nagrody Ministra Zdrowia dla przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W uznaniu za osiągnięcia organizacyjne i naukowe Minister Zdrowia przyznał nagrody prof. dr hab. Andrzejowi Dropowi – Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. Krzysztofowi Giannopoulosowi – Kierownikowi Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej.

 

 

Nagroda w zakresie działalności organizacyjnej

Nagroda w zakresie działalności organizacyjnej przyznana prof. dr hab. Andrzejowi Dropowi jest wyrazem docenienia sposobu kierowania Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

 

Lubelska uczelnia medyczna dynamicznie się rozwija, a za sprawą konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego modernizowana jest jej baza materialna i zaplecze naukowo-badawcze. Pozyskiwane z sukcesem środki finansowe (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej) umożliwiają realizację projektów inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych.

 

W czasie kadencji prof. Andrzeja Dropa w Uniwersytecie Medycznym powstał ultranowoczesny Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, a także powołano Centrum Transferu Wiedzy wspierające współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni oraz rozwój przedsiębiorczości.

 

Decyzją prof. Andrzeja Dropa rozpoczęto kształcenie przeszłych kadr medycznych na kierunku elektroradiologia (studia pierwszego oraz drugiego stopnia), jak również uruchomiono we współpracy z Uniwersytetem w Leuven jedyne tego typu w Polsce studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biomedycyna.

 

Jako radiolog prof. Andrzej Drop przyczynił się do rozwoju diagnostyki obrazowej w makroregionie środkowo-wschodnim.

 

 

 

Nagroda w zakresie działalności naukowej

Wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia w zakresie działalności naukowej prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest jednym z wiodących naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzącym badania na najwyższym światowym poziomie.

 

Wyniki realizowanych przez niego badań w latach 2017-2018 doprowadziły do opisania nowych czynników rokowniczych dla chorych na rozrostowe choroby układu krwiotwórczego.

 

Prof. Krzysztof Giannopoulos uzyskał finansowanie na prowadzenie badań z NCN w najważniejszych otwartych konkursach. Jego grant w ramach OPUS w 2018 r. zdobył najwyższe finansowanie wśród laureatów programu OPUS. Wyniki realizacji grantów i innych projektów prof. Giannopoulosa, opublikowane w wiodących czasopismach międzynarodowych, były również prezentowane i cytowane na  międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Był inicjatorem powstania nowego Oddziału Hematologicznego, który od 2018 roku posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z hematologii.

 

W 2018 roku dołączył do grona 100 najbardziej wpływowych lekarzy w Polsce oraz zdobył wyróżnienie Prezesa Rady Ministrów „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” dla zasłużonych osób, którzy mają wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności i tożsamości narodowej w różnych dziedzinach (w tym w ochronie zdrowia).

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020