Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.11.2019

Stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informujemy, że wnioski o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjmują właściwe Dziekanaty w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.

 

Doktoranci składają dokumenty do Biura Szkoły Doktorskiej, Al. Racławickie 1, pokój 41.

 

Pracownicy składają dokumenty do Działu Nauki, Al. Racławickie 1, pok. 232 (II piętro).

 

W plikach do pobrania znajdziecie Państwo regulamin przyznawania stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

zal_regulamin_wfs.pdf

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zalacznik-nr-1.docx

Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie z Własnego Funduszu na Stypendia stypendium za wyniki w nauce dla studentów

zalacznik-nr-2.doc

Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie z Własnego Funduszu na Stypendia stypendium dla doktorantów posiadających osiągnięcia naukowe

zalacznik-nr-3.doc

Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie z Własnego Funduszu na Stypendia stypendium naukowego dla młodych naukowców

zalacznik-nr-4.docx

Umowa stypendialna

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020