Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.01.2020

Nagroda im. Artura Rojszczaka w roku 2020 przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz piętnasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, przyznawaną corocznie młodym doktorom, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

 

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku.

 

Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.

 

Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2020 roku.

 

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020