Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.06.2020

Wybór nowego Rektora

23 czerwca 2020 roku Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuskę na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024. Za kandydaturą prof. Wojciecha Załuski głosowało 103 elektorów.

Prof. Wojciech Załuska urodził się 25 października 1961 roku w Lublinie w rodzinie lekarskiej. Jest absolwentem III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1980-1986 odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskując dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem.

 

Doświadczenie zdobywał m.in. w klinikach i na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Izraelu.

 

Specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1989 roku, II stopnia w 1996 roku, a następnie specjalizację w zakresie nefrologii w 1999 roku. Specjalizację w zakresie zdrowie publiczne uzyskał w 2004 roku, w zakresie hipertensjologii w 2006 roku, a specjalizację z transplantologii klinicznej w 2011 roku.

 

W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2001 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2005 roku tytuł profesora nauk medycznych. Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w 2009 roku.

 

Jest członkiem American Society of Nephrology oraz członkiem European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Od 2006 roku jest również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2007 roku Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.


Chciałbym podziękować przedstawicielom społeczności akademickiej za okazane mi zaufanie i poparcie mojej kandydatury na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jestem członkiem uniwersyteckiej społeczności Alma Mater od czterdziestu lat, zawsze byłem głęboko zaangażowany w jej sprawy.
Posiadam szerokie doświadczenie zarówno jako klinicysta jak i nauczyciel akademicki. Od ośmiu lat pełnię funkcję dziekana, dzięki której zyskałem praktyczną wiedzę w zakresie administracji. Doświadczenie to pragnę wykorzystać do pracy na rzecz rozwoju naszego uniwersytetu.

Prof. dr hab. Wojciech Załuska

fot. Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023