Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.07.2020

Cykl szkoleń w zakresie prowadzenia Badań Klinicznych

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza na cykl szkoleń informacyjnych w zakresie prowadzenia Badań Klinicznych.

Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej.

 

 

Termin pierwszego spotkania: 7 lipca 2020 r.
Godzina 10.00
Miejsce: ZDALNIE

 

Tematyka pierwszego spotkania

Wprowadzenie do badań klinicznych
1. Podstawowe definicje w tematyce badań klinicznych
2. Historia badań klinicznych
3. Dokumenty, w których znajdziemy odniesienia do tematyki badań klinicznych

Termin drugiego spotkania: 14 lipca 2020 r.
Godzina 10.00
Miejsce: ZDALNIE

 

Tematyka drugiego spotkania:
Badania kliniczne w praktyce
1. Początki badań klinicznych w Polsce
2. Różnice miedzy badaniami komercyjnymi, a niekomercyjnymi
3. Dokumentacja badania klinicznego

Moderatorem szkolenia będzie p. Magdalena Mazur – koordynator transferu wiedzy w Centrum Transferu Wiedzy UM.
Serdecznie zapraszamy.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020