Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.07.2020

Doświadczenia pracowników ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19 – zaproszenie do udziału w ankiecie

Zakład Psychologii Stosowanej Katedry Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza do udziału w anonimowym badaniu, które adresowane jest do pracowników ochrony zdrowia w Polsce i za granicą.

 

Celem badań jest ocena trudności z jakimi borykają się pracownicy związani z ochroną zdrowia (lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, fizjoterapeuci, laboranci, psychologowie i inni) w okresie pandemii COVID-19, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach.

 

Chcielibyśmy poznać Państwa osobiste opinie na temat aktualnej sytuacji zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i społecznym oraz psychologicznym. Mamy nadzieję, że uzyskamy informacje, które przyczynią się do lepszego rozumienia potrzeb pracowników ochrony zdrowia w podobnych sytuacjach. Zależy nam również na poznaniu i porównaniu opinii i doświadczeń Polaków pracujących w polskiej ochronie zdrowia oraz Polaków pracujących w ochronie zdrowia za granicą.

Będziemy również wdzięczni za przesyłanie linku do badań Państwa znajomym w kraju i poza granicami Polski. Chcemy sprawdzić na ile organizacja ochrony zdrowia oraz aktualna sytuacja społeczna oddziałują na pracę personelu medycznego.  


Ankieta zawiera 5 sekcji. Z góry dziękujemy za uzupełnienie wszystkich sekcji.

LINK DO ANKIETY
 

 

Pracownicy Zakładu Psychologii Stosowanej, Katedry Psychologii

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021