Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

30.09.2020

Instrukcje do zajęć dydaktycznych online

1 października rozpocznie się nowy rok akademicki 2020/2021. W związku z pandemią większość zajęć dydaktycznych będzie prowadzona w formie zdalnej.

 

Chcąc ułatwić wejście w nową formę nauczania Sekcja Jakości Kształcenia stworzyła kilka praktycznych instrukcji dotyczących tego, jak dobrze przygotować się do zajęć w formie online.

 

Zachęcamy do zapoznania się z grafikami

 

 

 

Dobre praktyki uczestnika spotkania on-line

Działanie sprzętu i oprogramowania:

 • sprawdź działanie aplikacji,
 • zweryfikuj jakość połączenia,
 • przetestuj działanie mikrofonu i kamery.

 

Otoczenie:

 • wybierz pomieszczenie gwarantujące ciszę i spokój,
 • usuń przedmioty, które mogą rozpraszać innych rozmówców,
 • wyłącz zbędne urządzenia generujące hałas.

 

Zachowanie:

 • bądź punktualny, przedstaw się,
 • zapoznaj się z agendą spotkania,
 • wyciszaj mikrofon, gdy nie zabierasz głosu,
 • przestrzegaj kolejności zabierania głosu,
 • adresuj swoje wypowiedzi, komentarze, pytania,
 • nie nagrywaj spotkania bez zgody innych uczestników,
 • jeśli spotkanie ma charakter formalny nie stosuj emotikonów, gifów, itp.,
 • materiały, które zamierzasz udostępnić przygotuj przed spotkaniem,
 • zgłaszając zakłócenia pamiętaj, aby komunikat nie był krytyką,
 • okazuj cierpliwość i wsparcie innym uczestnikom spotkania.

 

Pamiętaj, podczas spotkania on-line obowiązują takie same zasady jak na spotkaniu w formie tradycyjnej.

 

 

Więcej informacji na www.zdalne.umlub.pl

 

 

 

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
w roku akademickim 2020/2021

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej oraz stacjonarnej.

 

Zajęcia w formie zdalnej:

 • wykłady,
 • seminaria,
 • lektoraty języków obcych,
 • ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
 • ćwiczenia prowadzone w ramach pracowni komputerowych.

 

W szczególnych przypadkach ćwiczenia, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

Zajęcia online są obowiązkowe

 

KONSULTACJE

 • powinny odbywać się zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami,
 • mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej.

 

Wskazówki do zajęć online

 

Przed zajęciami online powinieneś:

 • aktywować konto w domenie student.umlub.pl (poczta uniwersytecka), Teams oraz Moodle,
 • zapisać się na kursy na platformie Moodle (hasło dostępu otrzymasz od swojego starosty),
 • zapewnić sobie ciche pomieszczenie oraz potrzebny sprzęt (kamera, mikrofon),
 • zapoznać się z instrukcjami/materiałami zamieszczonymi na kursie w Moodle.

 

 

W trakcie zajęć online powinieneś:

 • zawsze występować pod własnym imieniem i nazwiskiem,
 • stosować dobre praktyki uczestnika zajęć online,
 • postępować według instrukcji i zasad nauczyciela,
 • mieć świadomość, że Twoja obecność i praca będzie weryfikowana.

 

 

Pamiętaj

Każde zajęcia online rozpoczynają się po zalogowaniu na platformę Moodle. Później stosuj się do instrukcji nauczyciela: użyj funkcjonalności BigBlueButton na Moodle lub przejdź na Teams. Pozostań zalogowany do Moodle przez całe zajęcia, nawet jeśli korzystasz także z Teams.

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna

 

 

Masz możliwość uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji, gdy:

 

 • masz złe samopoczucie psychiczne,
 • znajdujesz się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
 • masz trudności w podjęciu ważnej decyzji,
 • masz trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
 • masz nastroje depresyjne,
 • doświadczasz napadów lęków i paniki,
 • dostrzegasz u siebie inne niepokojące symptomy.

 

Pomocy psychologicznej udzielają wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci.

 

Szczegóły dotyczące uzyskania pomocy znajdziesz na stronie www.zdalne.umlub.pl w zakładce Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022