Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2019-03-23 - 2019-03-24

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019

W dniach 23-24 marca w Lublinie odbędzie się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019.

 

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

 

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

 

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020