Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2019

16.12.2019

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego zwracam się z prośbą o bezzwłoczne przekazywanie do rozliczenia i zaewidencjonowania dokumentów księgowych dotyczących roku 2019, tj. m.in.:

 

  • faktur potwierdzających dokonane zakupy w kraju i za granicą;
  • rozliczeń dokonanych przedpłat krajowych i zagranicznych;
  • rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników oraz wyjazdów zleceniobiorców, studentów i doktorantów;
  • dowodów przyjęcia na stan majątku Uczelni zakupionych środków trwałych, w tym aparatury i wartości niematerialnych i prawnych;
  • faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży;
  • protokołów inwentaryzacyjnych wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi różnic inwentaryzacyjnych.

 

Termin przekazania dokumentów rozliczających zaliczki udzielone pracownikom: 20 grudnia 2019 roku.
 

Pozostałe dokumenty powinny być dostarczane na bieżąco do jednostek organizacyjnych Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 roku.

 

W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

  • Genowefa Jaszczak, tel. 81 448 54 17 – Kierownik Działu Księgowości;
  • Renata Szaub-Falandysz, tel. 81 448 54 32 – Kierownik Działu Finansowego;
  • Iwona Puła, tel. 81 448 54 51 – Kierownik Działu Ewidencji Majątku;
  • Edyta Sztymelska, tel. 81 448 54 55 – Koordynator Zespołu ds. Inwentaryzacji.

 

Za współpracę i terminowe działania z góry dziękuję.

Zastępca Kanclerza

Kwestor

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Teresa Tyzo

Pliki do pobrania

komunikat_kwestora_ws._zamkniecia_ksiag_rachunkowych_za_2019_rok.pdf

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022