Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

31.03.2021

Informacja ws. składania zapotrzebowań na materiały do realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021-2022

KIEROWNICY

jednostek dydaktycznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Szanowni Państwo

 

W związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek dydaktycznych Uczelni zwracam się z prośbą o składanie zapotrzebowań w ZSI Egeria w terminie do dnia 20.04.2021 roku na dostawę niżej wyszczególnionych grup towarów:

 

  1. odczynników chemicznych i zużywalnego sprzętu laboratoryjnego,
  2. artykułów medycznych i opatrunkowych,
  3. rękawiczek medycznych i artykułów fizelinowych,
  4. ziół i substancji farmaceutycznych.

 

Źródło finansowania: limity kierowników jednostek

 

Przypominam, iż składając zapotrzebowania proszę obowiązkowo uzupełniać pole „Opis” o adnotację: DYDAKTYKA 2021-22 oraz wskazać: dla którego kierunku i roku studiów powyższy zakup jest przeznaczony.

 

 

 Z poważaniem

 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Kamil Torres

Pliki do pobrania

informacja_ws._skladania_zapotrzebowan.pdf

Informacja ws. składania zapotrzebowań na materiały do realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021-2022

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2021