Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

05.11.2021

Informacja ws. świadczenia socjalnego z ZFŚS dla emerytów i rencistów – Boże Narodzenie 2021

Komisja Socjalna i Związki Zawodowe działające w Uczelni proponują wypłacenie z ZFŚS emerytom i rencistom UM  świadczenia pieniężnego z tytułu świąt, którego wysokość uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, uzyskanego w roku 2020.

 

Ustala się 5 progów dochodowych:

  • I próg dochodów – do 2000,00 zł/na osobę
  • II próg dochodów od 2000,01 zł do 3000,00 zł/na osobę
  • III próg dochodów od 3000,01 zł do 4000,00 zł/na osobę
  • IV próg dochodów od 4000,01 zł do 5000,00 zł/na osobę
  • V próg dochodów od 5000,01 zł/na osobę

 

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w:

  • I progu otrzymują dofinansowanie – 650,00 zł brutto
  • II progu otrzymują dofinansowanie – 550,00 zł brutto
  • III progu otrzymują dofinansowanie – 450,00 zł brutto
  • IV progu otrzymują dofinansowanie – 350,00 zł brutto
  • V progu otrzymują dofinansowanie – 300,00 zł brutto

 

Warunkiem uzyskania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku w Sekcji ds. Socjalnych UM, Al. Racławickie 1, pok. 23 – zał. nr  4 do Regulaminu ZFŚS oraz podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy osób, które podpisały już Klauzulę przy składaniu poprzednich wniosków).

 

Termin składania wniosków do 30 listopada 2021r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)

 

Osoby pobierające świadczenie w KASIE UM prosimy o kontakt z Zespołem ds. Socjalnych – 81 448 52 35

 

Wypłata przewidziana jest 13 grudnia 2021 przelewem na konto i do odbioru w kasie UM.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021